Privacy Policy

Impackt is onderdeel van ReAlliance Management.
ReAlliance Management, gevestigd aan Prinses Julianalaan 18 Rotterdam, Zuid-Holland 3062 DH Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

22 augustus 2022

Jouw privacy is voor Impackt van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving op dat gebied, waaronder de AlgemeneVerordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

•         Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

•         Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en alleen de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.

•         Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.

•         Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichting en ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.

•         Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website Impackt allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wil weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Impackt.

Demo aanvragen

Als bedrijf kunt zich aansluiten bij Impackt en gebruik maken van onze dienst. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

-       E-mailadres

Wij gebruiken jouw e-mailadres om de overeenkomst die wij met u aan gaan, uit te kunnen voeren en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden(art. 6 AVG). Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven persoonsgegevens onder geen voorwaarde door aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als depolitie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen datje gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy verklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

•         Recht op inzage: je heeft het recht de persoons gegevens die wij van jou verwerken, in te zien.

•         Recht op rectificatie: je heeft het recht de persoons gegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

•         Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing.

•         Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.

•         Recht op overdraagbaarheid van gegevens:indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.

•         Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijnkan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan minder goed.

ReAlliance Management gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ReAlliance Management gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: CookieBot

Naam: CookieConsent

Functie: Slaat de cookie status van de gebruiker op voor het huidige domein

Bewaartermijn: 1 jaar 


Cookie: Sharethis

Naam: __sharethis_cookie_test__

Functie: Deze cookie bepaalt of de browser cookies accepteert.

Bewaartermijn: Per browser sessie


Cookie: api.memberstack.io

Naam: memberstack

Functie: In afwachting

Bewaartermijn: 1 jaar


Cookie: api.memberstack.io

Naam: ms_expire

Functie: In afwachting

Bewaartermijn: 1 jaar


Cookie: Stripe

Naam: m

Functie: Bepaalt het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de website. Hierdoor kan de website overeenkomstig worden weergegeven.

Bewaartermijn: 2 jaar


Cookie: Google Tag Manager

Naam: _ga

Functie: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Bewaartermijn: 2 jaar 


Cookie: Google Tag Manager

Naam: _ga_#

Functie: Verzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek. Gebruikt door Google Analytics.

Bewaartermijn: 2 jaar

Rechten van betrokkenen

Je hebt de volgende rechten:

  • Recht     op inzage: je hebt het recht de     persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
  • Recht     op rectificatie: u heeft het     recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te     vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
  • Recht     om uw toestemming in te trekken: u kunt uw     toestemming altijd eenvoudig intrekken.
  • Recht     van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de     verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht     op verwijdering: u kunt ons     verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
  • Recht     op overdraagbaarheid van     gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om     de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een     derde partij.
  • Recht     op beperking van de verwerking: in sommige     gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan     niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u     verwerken.

Wanneer je gebruik wil maken van één van deze rechten, kunnen wij je vragen om u teidentificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u dejuiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. 

Wijzullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kanechter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met despecifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij dezetermijn verlengen, zullen wij u daarvan binnen de eerste maand op de hoogtestellen. 

Indien uéén van uw rechten wenst uit te oefenen, dan kunt u dat kenbaar maken doorcontact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- encookieverklaring.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het rechtom een klacht in te dienen bij de toezichthouder. In Nederland is dat deAutoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

- ReAlliance Management B.V.

- Bouwe van Neerbos is de Functionaris Gegevensbescherming van ReAlliance Management. Hij is te bereiken via bouwe@impackt.app